اساتید ساز و دروس تخصصیکلاسیکپیانوکیمیا محمدی - پیانو الزامی

کیمیا محمدی

کیمیا محمدی - نوازنده پیانو- 1367

فراگیری پیانو را از 6 سالگی زیرنظر خانم فریماه قوام صدری آغاز نمود و مدتی کوتاه از راهنمایی های خانم هاینوش ماکاریان بهره گرفت. سپس با آقای گاگیگ بابایان ادامه داده و زیر نظر ایشان از هنرستان موسیقی دختران در سال 1384 موفق به اخذ دیپلم گردید. وی در خلال تحصیل در هنرستان از راهنمایی های خانم لیلیا سرکیسیان نیز بهره برد.

سپس از سال 1385 نوازندگی پیانو را با خانم تامارا دولیدزه ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی موسیقی در زمینه نوازندگی پیانو از هنرستان عالی و مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر گردید.

نامبرده از سال 1388 در هنرستان موسیقی دختران ، از سال 1393 در دانشگاه هنر و از بهمن ماه 94 در دانشکده هنر و معماری مشغول به تدریس می باشد . وی در خلال این سال ها موفق به کسب جوایزی از جشنواره های ذیل گردیده است:

بهمن 1378 کسب مقام اول در نوازندگی پیانو کلاسیک (اولین جشنواره موسیقی جوان)

دی1380 کسب مقام اول در نوازندگی پیانو کلاسیک( سومین جشنواره موسیقی جوان)

مهر1381 کسب مقام دوم در نوازندگی پیانو کلاسیک ( چهارمین جشنواره موسیقی جوان)

دی 1383 کسب مقام دوم در نوازندگی پیانو 4 دست( دوسالانه نوازندگی پیانو دانشگاه تهران)

آذر 1387 کسب مقام دوم در نوازندگی پیانوآنسامبل جوان(بیست و چهارمین جشنواره موسیقی)

آبان 1390 دریافت تندیس خانه موسیقی به عنوان بهترین همراهی کننده (آکومپانیست)

اسفند 1391 اجرا آنسامبل «نیواک»

بهمن 1392 اجرا آنسامبل «نیواک»

بهمن 1392 اجراهای متعدد در بخش «استعدادهای درخشان »(جشنواره موسیقی فجر)

شهریور 1393 آکومپانیست ثابت هشتمین جشنواره موسیقی جوان

بهمن 1393 اجراهای متعدد در بخش «استعدادهای درخشان »(جشنواره موسیقی فجر)

شهریور 1394 سرپرست بخش آکومپانیمان نهمین جشنواره موسیقی جوان

شهریور 1395 سرپرست بخش آکومپانیمان دهمین جشنواره موسیقی جوان

شهریور 1396 سرپرست بخش آکومپانیمان یازدهمین جشنواره موسیقی جوان

شهریور 1397 سرپرست بخش آکومپانیمان دوازدهمین جشنواره موسیقی جوان

مرداد 1398 سرپرست بخش آکومپانیمان سیزدهمین جشنواره موسیقی جوان