اساتید ساز و دروس تخصصیسنتیآساره شکارچی(جواب آواز)

آساره شکارچی متولد 1360-تهران.

شروع موسیقی از 7 سالگی

شروع تمبک نوازی با زنده یاد داریوش زرگری

نفر دوم در رشته تمبک نوازی در موسیقی فجر 1375- 1374

یادگیری ساز کمانچه نزد پدر (علی اکبر شکارچی) 1376 و ادامه موسیقی در دانشگاه هنرهای زیبا در سال 1379

بدست آوردن مقام اول کمانچه نوازی در جشنواره دانشجویی

آموختن آواز سنتی نزد خانم امینی و بهره مندی از محضر استاد شجریان به مدت 3سال

همنوازی در چند کنسرت به همراه پدر از جمله شهرهای : تهران ، رشت ، شیراز ، سمنان ، دامغان ، اراک ،اهواز و کشورهایی از جمله : سوئیزرلند ، فرانسه و ایتالیا

تدریس در آموزشگاه موسیقی آرش

تدریس در هنرستان موسیقی دختران