احسان امامی

احسان امامی - متولد  1353 - نوازنده و مدرس عود

 

شروع نوازندگی تار و سهتار از سال 1365

استادان دورههای مختلف تار و سهتار

ابتدایی: پیمان سلطانی

متوسطه: مازیار فرهنگپژوه

پیشرفته: کیوان ساکت، هوشنگ ظریف، داریوش طلایی و محمدرضا لطفی

استاد عود: ارسلان کامکار

استاد کمانچه: اردشیر کامکار

 

نفر اول نوازندگی تار در جشنواره فجر سال 1376

 

فارغالتحصیل دوره کارشناسی موسیقی 1380

کارشناسی ارشد نوازندگی ساز ایرانی (تار) 1385

 

شروع به تدریس در آموزشگاههای مختلف موسیقی از سال 1372

تدریس در آموزشگاه کامکارها از بدو تاسیس این آموزشگاه (1377)

آغاز تدریس در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر از 1386 (بهعنوان مدرس تار، سهتار

عود، رباب، کمانچه، گروهنوازی، ارکستر و دشیفراژ) تاکنون

تدریس در هنرستان موسیقی دختران تهران از 1396 تاکنون

 

همکاری با گروههای مختلف موسیقی از جمله گروه وزیری (به سرپرستی کیوان ساکت)

گروه نیستان (به سرپرستی کوروش متین)، گروه مهتاب (به سرپرستی احسان ذبیحیفر)

گروه کامکارها (به سرپرستی هوشنگ کامکار)، گروه ژاو (به سرپرستی سیاوش کامکار)

 

همکاری در ضبط آلبومهای مختلف موسیقی بهعنوان نوازنده تار، سهتار، عود

کمانچه و رباب؛ از جمله «سایهروشن مهتاب» (آهنگساز احسان ذبیحیفر)

«هیچمگو» (آهنگساز احسان ذبیحیفر)، «ابرو کمان» (آهنگساز احسان ذبیحیفر)

«آن روزها» (آهنگساز احسان ذبیحیفر)

«سرخانه» (آهنگسازان: پیام جهانمانی، احسان ذبیحیفر، سعید کردمافی و سعید نایبمحمدی)

«از آبها به بعد» (آهنگساز سیاوش کامکار)، «رو» (آهنگساز سیاوش کامکار) و...