فرشاد توکلی- نوازنده سه تار

فرشاد توکلی

فرشاد توکلی - موسیقیشناس ـ معلم و نوازندهی سهتار ـ نویسنده متولد 1348

متولد دیماه 1348 تهران، مشغول به تحصیل در پایان‌نامه‌ی کارشناسیارشدِ قوم‌موسیقی‌شناسی (Ethnomusicology) دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل کارشناسی موسیقی از همین دانشگاه (1380) است. از جمله فعالیتهای اوست:

ـ تدریس دروس نظریِ تخصصیِ موسیقی ایرانی و نیز ساز سه‌تار در هنرستان موسیقیِ دختران (از 1393).

ـ تدریس در دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه سوره (1381 1385).

ـ بررسی عملی و نظری ویژگی‌های سبکی سه‌تارنوازان برجسته‌ی آغاز قرن.

ـ تدوین نظریهی فاصلهشناسی در موسیقی ایران با همکاری مهرداد مؤمنی براساس مطالعه‌یِ انتقادیِ مهم‌ترین رساله‌های قدیمی موسیقی و آزمایش و بررسی نواختههای موسیقیدانان (1396).

ـ تدوین نظریهای دربارهی ساختار مٌدال در دستگاههای موسیقی ایران، بر اساس مطالعه و مقایسه‌ی ردیف‌ها و روایت‌های موسیقی ایرانی.

ـ بیش از دو دهه تدریس سازِ سه‌تار و تحلیل ردیف.

ـ راهنمایی چندین پایان‌نامه‌ی دانشگاهی.

ـ صاحب مقالات تخصصی و نویسندهی چند مدخل از دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در زمینهی تاریخ موسیقی ایران (حسینقلی، آقاغلامحسین، درویشخان).