قانون

قانون

قانون سازی است به شکل ذوزنقه قائم الزاویه و از سازهای مضرابی (زخمه ای) مطلق است. قانون قدمتی طولانی دارد. به علت وجود پرده گردان، اجرای تمام فواصل موسیقی ملی با این ساز وجود دارد.امکان اجرای آکوردهای چند صدایی با انگشت های مختلف وجود دارد. از این ساز در تک نوازی و گروه نوازی استفاده می شود.

وسعت معمول صدای قانون های متداول در ایران حدود سه و نیم اکتاو است.