تار

تار

از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقید است. طول آن 95 سانتی متر می باشد. اگرچه درگذشته دور نامی از آن برده نشده ولی حدود دویست سال است که تار یکی از سازهای اصلی موسیقی ملی ایران بوده است. نوازندگان این ساز آن را با مضراب می نوازند.

آرپژ و آکوردهای دو یا سه صدایی در تار قابل اجرا هستند. از تار در تک نوازی و گروه نوازی استفاده می شود.

وسعت معمول صدای تار نزدیک به سه اکتاو است.