فلوت های ارکستری

فلوت های کلاسیک غربی اولین بار درقرن 12 میلادی از شرق به اروپا رسید. و در قرون وسطی منحصر به موسیقی نظامی شد. اما در اواسط قرن 17 میلادی به عنوان یکی از سازهایی که در اپرا و ارکستر بکار می رفت اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.

اولین تغییرات در اواخر قرن 16 میلادی توسط خانواده هاتر (hotteterre) فرانسوی بوجود آمد. و از این با ارزش تر پیشرقت های اساسی و مهمی که توسط تئوبالدوم در اوایل سال 1830 در مونیخ معرفی شد و طراحی وی تا امروز بدون تغییر مانده.