هورن

در قرن 19 میلادی استفاده از سوپاپ های هورن باعث شد نوازندگان از ناخشنودی کروک های مختلف رها شوند.

حوالی قر ن جدید هورن دوبل طراحی شد و این بدان معنی بود که سرانجام هورن توانست بدرستی جایگاه خود را به عنوان یک ساز ملودی در ارکستر پیدا کند.