کلارینت

کلارینت اولین بار از یک نوع نی چوپانی به نام شالومه توسط یک سازنده لوازم موسیقی آلمانی به نام دنر در سده 1700 توسعه و پیشرفت یافت.

در سال 1840 میلای سیستم کلیدهای بوهم که قبلا با موفقیت در ارکستر فلوت بکار رفته بود، به کلارینت نیز اضافه شد. و یک سهولت و روانی تازه ای برای نوازندگی فراهم آورد.