ویولن

این ساز کوچک ترین عضو خانواده سازهای زهی می باشد. ویولن در حدود سال 1550 از ویولن ابتدایی به نام رباب متعلق به قرون وسطی و یک نوع لیر که نوازنده هنگام اجرا دسته آن را روی شانه قرار می دهد ابداع گردید. در طول 400 سال کمی از جزئیات آن تغییر کرد.

شروع ساخت ویولن به قرن 16 میلادی در ایتالیا مربوط می شود. و بعدها توسط سازندگانی چون استرادیواری و گانری رشد و تکامل پیدا کرد.